Kdo jsem?   Historické dřevěné konstrukce a historické dřevo   Historie Krkonoš   Fotografování   Lyžování   Kynologie   Curriculum Vitae   Granty   Publikace, články, postery   Kontakt   Zajímavé odkazy   FOTOGALERIE :)


Publikace, články, postery

2008

Wondráček, Lukáš. Roubený dům východních Krkonoš.
In Dějiny staveb 2007.
Plzeň : Klub Augusta Sedláčka, 2008, s. 171-179. ISBN 978-80-86596-95-2.

Wondráček, Lukáš.Křiváková, Michaela. Dřevo na střeše.
In Renovujeme, stavíme, zařizujeme. č. 2 -  Vše o dřevě,
Bratislava : JAGA GROUP, s.r.o., 2008. s. 59--62. ISSN 1335-9177.

Wondráček, Lukáš.Křiváková, Michaela. Použitie drevených šindľov pri rekonštrukciách šikmých striech.
In Stavebné materiály, Bratislava : JAGA GROUP, s.r.o., 2008. sv. 6, s. 78--80. ISSN 1336-7617.

Rybníček, Michal. Kloiber, Michal. Wondráček, Lukáš. Kotlínová, Mária. DENDROCHRONOLOGICKÉ DATOVÁNÍ A DIAGNOSTIKA DŘEVĚNÝCH HISTORICKÝCH KONSTRUKCÍ.
In Dřevostavby... vyjde v září 2008

2007

Wondráček, Lukáš. Dřevěné lidové domy v Malé Úpě v Krkonoších.
In Historické a současné dřevěné konstrukce. Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a environmentální, katedra staveb a územního plánování, 2007, s. 201. ISBN 978-80-213-1641-6. poster

Wondráček, Lukáš. Krovové konstrukce obytného domu v areálu kláštera sv. Tomáše v Brně.
In Historické a současné dřevěné konstrukce. Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a environmentální, katedra staveb a územního plánování, 2007, s. 202. ISBN 978-80-213-1641-6. poster

Holan, Jiří. Wondráček, Lukáš. Drevoznehodnocujúce huby 2007.
Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 2007. 121 s. ISBN 978-80-7375-105-0. editor

Wondráček, Lukáš. Bláha, Jiří. Čechová, Jitka. Stavebně technický průzkum krovové konstrukce obytného domu z počátku 20. stol. pomocí smyslových metod.
In HOLAN, J. WONDRÁČEK, L. Drevoznehodnocujúce huby 2007.
Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 2007, s. 105--115. ISBN 978-80-7375-105-0.

Wondráček, Lukáš. Bláha, Jiří. Čechová, Jitka. Stavebně technický průzkum krovové konstrukce pomocí smyslových metod.
In Stavební ročenka 2008.
1. vyd. Bratislava : JAGA GROUP, s.r.o., 2007 s 44 – 46. ISBN 80-8076-056-4

Wondráček, Lukáš. Bláha, Jiří. Čechová, Jitka. Stavebnotechnický prieskum krovovej konštrukcie pomocou zmyslových metód.
In Stavebnícka ročenka 2008. 1. vyd. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2007. s. 41--44. ISBN 80-8076-051-9.
 

2006

Wondráček, Lukáš. Krovové konstrukce obytného domu v areálu kláštera svatého Tomáše v Brně - Mendlovo náměstí č. 2.
Diplomová práce.
Brno: MZLU Brno, 2006. 125 s.