Kdo jsem?   Historické dřevěné konstrukce a historické dřevo   Historie Krkonoš   Fotografování   Lyžování   Kynologie   Curriculum Vitae   Granty   Publikace, články, postery   Kontakt   Zajímavé odkazy   FOTOGALERIE :)


Curriculum Vitae

      Vzdělání:

      2006 - dosud           Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta,
                                       postgraduální studium, obor Technologie zpracování dřeva, téma disertační práce:
                                      Komplexní průzkum dřevěných lidových staveb ve východních Krkonoších.

      2000 - 2006            MZLU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, obor dřevařské inženýrství,
                                      zaměření dřevostavby, téma diplomové práce:
                       Krovové konstrukce obytného domu v areálu kláštera sv. Tomáše v Brně - Mendlovo náměstí č.2

                                       (pochvalné uznání děkana za vynikající diplomovou práci)

      02-06 / 2005           Kymenlaakso Polytechnic in Kotka, Finland, Forestry and wood technology,
                                       výměnný studentský program Sokrates/Erasmus

      1999 - 2000            Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

      1994 - 1998            Střední průmyslová škola v Trutnově, obor slaboproudá elektrotechnika,
                                      zaměření automatizační technika

      Zaměstnání (praxe):

      01 / 2007 - 12 / 2008  Ústav nauky o dřevě, LDF, MZLU v Brně - Technický pracovník pro výzkum

      09 - 10 / 2006            Skanzen Villa Nova Uhřínov pod Deštnou, experimentální stavba dřevěného domu ze 14. st.

      10 / 2005 - 5 / 2006   OK PYRUS s.r.o. - Projektant a průzkumné práce dřevěných konstrukcí

      8 - 9 / 2004                Tovaryš u mistra tesaře Petra Růžičky - stavba dřevěného gotického mostu u hradu Krakovec

      8 / 2003                    Skanzen Krňovice - práce na stavě 3 podlažní roubené stavby,
                                       rekonstrukce barokního stropu