Kdo jsem?   Historické dřevěné konstrukce a historické dřevo   Historie Krkonoš   Fotografování   Lyžování   Kynologie   Curriculum Vitae   Granty   Publikace, články, postery   Kontakt   Zajímavé odkazy   FOTOGALERIE :)


Granty:

Zjišťování pohybu fyzikálních polí v zabudovaném dřevě v občasně obývaném roubeném domě,
IGA - interní grantová agentura MZLU v Brně, číslo projektu 41/2007
Garant: doc. Dr. Ing. Petr Horáček,
Řešitel: Ing. Lukáš Wondráček,
Spolupracovník: Ing. Jiří Bláha, Ph.D.

Grant byl úspěšně obhájen, byť jen s částečnými výsledky. Koncem srpna ukončím měření na první chalupě a budou se moct řádně vyhodnotit data.