Kdo jsem?   Historické dřevěné konstrukce a historické dřevo   Historie Krkonoš   Fotografování   Lyžování   Kynologie   Curriculum Vitae   Granty   Publikace, články, postery   Kontakt   Zajímavé odkazy   FOTOGALERIE :)


Historické dřevěné konstrukce a historické dřevo

Historické krovy jsou další oblast mého zájmu, i když se jim nevěnuji přímo v disertační práci, rád bych se jim věnoval ve své praxi. Mohu vytvořit zaměření, zakreslení a následné vyhodnocení krovu včetně návrhu sanace. Další z mých zájmů je historická tesařina. V roce 2003 jsem se poprvé setkal s Petrem Růžičkou a jeho vystoupení na semináři Dřevostavby ve Volyni mně naprosto uchvátilo. Bohužel jsem se mi nepodařilo navázat kontakt, to se stalo až o rok později. Když jsem absolvoval "kurz lidové architektury" v Trstěnicích, který organizovali manželé Syroví a právě manželé Syroví mě seznámili na semináři v Třebíčí s panem Růžičkou. Dohodli jsme se na spolupráci a mohl jsem se podílet na prácích na gotickém mostě u hradu Krakovec. S Petrem Růžičkou jsem se pak setkal bohužel až v loňském roce na stavbě jeřábu pro hrad Točník. Řekli jsme se, že zkusíme vymyslet jak dát do podvědomí majitelům historických objektů jak je důležité a přínosné pro stavbu dělat opravy v původním stylu a původními nástroji. Velmi zajímavou praxi jsem měl s tovaryšem Petra Růžičky s Ondrou Protivou, který staví dům a hospodářské stavení ze 14. století ve skanzenu Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. S historickou tesařinou bych chtěl také seznámit studenty Lesnické a dřevařské fakulty v Brně a to převážně studenty dřevařského inženýrství se zaměřením na dřevostavby a prvovýrobu.